Заключение на генералния адвокат Y. Bot, представено на 23 февруари 2016 г.