Писмен въпрос E-5357/06 зададен от Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE) на Комисията. Права на чуждестранни затворници във Франция