Lieta T-156/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 12. marta spriedums — Francija/Komisija (ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Francijas izdevumi — Platībatkarīgā atbalsta shēma — Procesuālās garantijas — Regula (EK) Nr. 885/2006 — “Pastāvīgo ganību” jēdziens — Regula (EK) Nr. 1120/2009 — Valsts kontroles sistēma, kas izveidota, pamatojoties uz neatbilstošu lopbarības platību definīciju — Visu izdevumu izslēgšana — Samērīgums — Francijas lauku attīstības programma — Lauku attīstības atbalsta pasākumi — Apgabali ar nelabvēlīgiem dabas apstākļiem — Regula (EK) Nr. 1975/2006 — Regula (ES) Nr. 65/2011 — Vienotas likmes finanšu korekcija — Pārbaudes uz vietas — Blīvuma kritērijs — Dzīvnieku skaitīšana — Pagaidu shēma cukura rūpniecības restrukturizācijai — Regula (EK) Nr. 320/2006 — Regula (EK) Nr. 968/2006 — Nosacījumi restrukturizācijas atbalsta piešķiršanai — “Ražošanas iekārtu” jēdziens — Tvertņu izmantošanas novērtējums atbalsta pieteikuma iesniegšanas dienā — “Pilnīgas demontāžas” jēdziens — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme — Dokumenta Nr. VI/5330/97 2. pielikums)