Регламент (ЕО) № 688/2007 на Комисията от 19 юни 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2771/1999 относно внасянето на склад на интервенционно масло за продажба