PROPCELEX Регламент (ЕО) № 927/2006 на Комисията от 22 юни 2006 година за освобождаване наспециалния резерв за преструктуриране, предвиден в член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1788/2003