Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7918 — Indorama Netherlands/Guadarranque Polyester) (Текст от значение за ЕИП)