Решение на Общия съд (осми състав) от 28 януари 2016 г.$