Решение на Комисията от 27 февруари 1996 година за изменение на Решение 94/198/ЕО относно определяне на специални условия, регулиращи вноса на рибни продукти и продукти от аквакултури с произход от БразилияТекст от значение за ЕИП.$