PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1055/2005 на Съвета от 27 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на наблюдението върху бюджетните позиции и наблюдението и координацията на икономическите политики