Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7865 — LOV Group Invest/De Agostini/JV) (Текст от значение за ЕИП)