Регламент (ЕИО) № 1532/82 на Съвета от 25 май 1982 година относно прилагането на Решение № 5/81 на Съвместния комитет на ЕИО и Норвегия за изменение на Протоколи 1 и 2 към Споразумението между Европейската икономическа общност и посочената държава PROPCELEX