Регламент (ЕО) № 1125/2006 на Комисията от 21 юли 2006 година за класиране на някои стоки в Комбинираната номенклатура PROPCELEX