Société métallurgique de Knutange/Върховен орган TITJUR Решение на Съда от 12 февруари 1960 г. # Société métallurgique de Knutange срещу Върховен орган на Европейската общност за въглища и стомана. # Съединени дела 15-59 и 29-59.