Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 68/95 z dnia 15 grudnia 1995 r. zmieniająca załącznik II (Postanowienia techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG