Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 68/95 van 15 december 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst