EMP Ühiskomitee otsus nr 68/95, 15. detsember 1995, millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)