Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-Udvalg nr. 68/95 af 15. december 1995 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen