Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7726 — Coty/Procter & Gamble Beauty Businesses) (Текст от значение за ЕИП)