Заключение на генералния адвокат E. Sharpston, представено на 29 ноември 2018 г.$