Писмен въпрос E-4891/10 Nick Griffin (NI) до Комисията. Обнародване на закони и регламенти