Открита покана за представяне на предложения — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/16 — ReferNet — Европейска мрежа на Сеdefop относно професионалното образование и обучение (ПОО)