Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/945 av den 14 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker