Писмен въпрос E-0412/09, зададен от Roberta Angelilli (UEN) на Комисията. Информация за усвояване на средствата в рамките на програма Дафне II от община Пистоя