Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 107/2004 от 9 юли 2004 година за изменение на приложение ХIII (Транспорт) към Споразумението за ЕИП PROPCELEX