Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/774 ( 2015. gada 4. marts ) par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (ECB/2015/10)