Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/774, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015 , julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla (EKP/2015/10)