2009 m. gruodžio 4 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 126/2009, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)