Решение ATALANTA/3/2009 на Комитета за политика и сигурност от 21 април 2009 година относно създаването на Комитет на участващите държави във военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (Atalanta) (2009/369/ОВППС)