Tarybos Sprendimas (ES) 2019/2207 2019 m. gruodžio 5 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos vykdomosios institucijos 39-oje sesijoje dėl tam tikrų Protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo pakeitimų