Регламент (ЕИО) № 1192/69 на Съвета от 26 юни 1969 година относно общите правила за нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия PROPCELEX