Věc C-132/16: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. září 2017 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Varhoven administrativen sad – Bulharsko) – Direktor na Direkcia „Obžalvane i danačno-osiguritelna praktika“ – Sofia v. „Iberdrola Inmobilaria Real Estate Investments“ EOOD „Řízení o předběžné otázce — Daně — Společný systém daně z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Článek 26 odst. 1 písm. b) a články 168 a 176 — Odpočet daně zaplacené na vstupu — Služby výstavby nebo zhodnocení nemovitosti, jejímž vlastníkem je třetí osoba — Užívání služeb třetí osobou a osobou povinnou k dani — Bezúplatné poskytnutí služby třetí osobě — Zaúčtování nákladů vynaložených na poskytnuté služby jako součásti obecných nákladů osoby povinné k dani — Určení existence přímé a bezprostřední souvislosti s ekonomickou činností osoby povinné k dani“