Определение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 1 октомври 1991 г.