Писмен въпрос E-0780/08 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Финансиране на местното самоуправление