Решение на Надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия № 368/06/COL от 29 ноември 2006 година относно продажбата на акциите на исландската държава в Sementsverksmiðjan hf. (Исландия)