ISA и др./Комисия TITJUR Решение на Съда от 21 юни 1988 г. # Industrie Siderurgiche Associate (ISA) и други срещу Комисия на Европейските общности. # Съединени дела 32, 52 и 57/87.