Писмен въпрос P-1451/08 зададен от Niels Busk (ALDE) на Комисията. Така наречените зелени кутии на СТО