Дело T-12/16: Жалба, подадена на 15 януари 2016 г. — Словения/Комисия