Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8194 – SEGRO/PSPIB/SELP/Tilburg I & II) (Tekst mający znaczenie dla EOG)