Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8194 – SEGRO/PSPIB/SELP/Tilburg I & II) (Text s významem pro EHP)