Писмен въпрос E-4188/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) до Комисията. Нападение на Израел срещу граждани на ЕС