Decizia Comisiei din 5 decembrie 2006 de modificare a Deciziilor 2006/7/CE, 2006/265/CE și 2006/533/CE, în ceea ce privește o prelungire a perioadei de aplicare a acestora [notificată cu numărul C(2006) 5860]Text cu relevanță pentru SEE.$