2006/892/EG: Beschikking van de Commissie van 5 december 2006 tot verlenging van de geldigheidsduur van de Beschikkingen 2006/7/EG, 2006/265/EG en 2006/533/EG (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 5860) (Voor de EER relevante tekst)