2005/964/EÜ: Nõukogu otsus, 21. detsember 2005 , mis käsitleb mitmekiibiliste integraallülituste tollimaksuvabastuse kokkuleppe sõlmimist ühenduse nimel EMPs kohaldatav tekst