PROPCELEX Решение на Съвета от 21 декември 2005 година относно сключването от името на Европейската общност на Споразумението за предоставяне на безмитен режим за интегрални схеми с множество чипове (MCPs)Текст от значение за ЕИП.