C-115/15. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2016. június 30-i ítélete (a Court of Appeal [England & Wales] [Civil Division] [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Secretary of State for the Home Department kontra NA (Előzetes döntéshozatal — EUMSZ 20. cikk és EUMSZ 21. cikk — 2004/38/EK irányelv — A 13. cikk (2) bekezdése első albekezdésének c) pontja — 1612/68/EGK rendelet — 12. cikk — Uniós polgár családtagjainak tartózkodás joga — Uniós polgár és harmadik állambeli állampolgár közötti házasság — Családon belüli erőszak — A házasságnak az uniós polgár távozását megelőző felbontása — Uniós polgárnak minősülő közös gyermekek felett szülői felügyeletet gyakorló harmadik állambeli állampolgár tartózkodási jogának megtartása)