Писмен въпрос E-008684/11 Ismail Ertug (S&D) до Комисията. Настоящо положение относно процедурата за държавна помощ C 16/09 (предишен № 254/09) — „БайернЛБ“, Германия и „Хипо Груп Алпе Адриа“, Австрия