Mål C-232/20: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 3 juni 2020 – NP mot Daimler AG