Дело C-75/16: Преюдициално запитване от Tribunale Ordinario di Verona (Италия), постъпило на 10 февруари 2016 г. — Livio Menini и Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare — Società Cooperativa