Дело C-482/08: Жалба, подадена на 10 ноември 2008 г.  — Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия/Съвет на Европейските общности