TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 13 декември 2004 г. # El Corte Inglés, SA срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността. # Дело T-8/03. El Corte Inglés/OHMI - Pucci (EMILIO PUCCI)